پيچ2/5پانل پيچ پانل پيچ ABT

پيچ2/5پانل پيچ پانل پيچ ABT

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

پيچ2/5پانل پيچ پانل پيچ ABT

وارد كننده اصلي پيچ 2/5 پانل و پيچ ABT و پيچ MAx و پيچ سام فيكس و پيچ SSB و پيچ سازه به سازه
و همچنين فروش ميخ بتن و چاشني و ميخ آهن و ميخ فولاد
مستقيم از تايوان در اين آشفته بازار هم وارد ميشود و با كمترين قيمت به مشتريان خودمان ارائه ميكنيم.
همچنين توليد تايل گچي و سازه كليك در تهران و سازه هاي F L U همراه پيچ به فروش ميرسد با پانل كارا و پانل صدف